"Zo is het gekomen" - verhalen van verandering

"Het liefst luisterde Arcas naar de verhalen van een zwervende leraar. Niemand wist hoe hij heette of waar hij vandaan kwam. Ze noemden hem 'Meester'. Meester had lang wit haar, een witte baard tot op zijn borst en scherpe, donkere ogen waarin lichtjes flitsten als kleine bliksemstraaltjes. Hij wist van alle dingen waarom ze waren zoals ze waren en hij vertelde dat aan de jongen. Waarom kijkt een narcis altijd naar beneden? Waarom zijn er seizoenen? Waarom klopt een specht op de boom? Waarom hoor je in grotten je eigen stem weerklinken? Meester vertelde het aan Arcas. Maar heeft Arcas van die verhalen genoeg geleerd over de wraakzucht der goden? En over moederliefde?"

In deze vertelvoorstelling vertel ik zes verhalen uit de werken van Ovidius in een nieuwe context. Het zijn verhalen van mensen, nymfen en goden, waarin verklaard "hoe het zo gekomen is". De verhalen zijn onderdeel van het eindexamenpensum Latijn in schooljaar 2013-14. De voorstelling is zeer geschikt om leerlingen te laten kennismaken met de verhalen of juist om de verhalen te recapituleren. De versie die ik vertel nodigt uit tot discussie: in hoeverre volgt de vertelling Ovidius? En wat is er anders?

De voorstelling is eveneens geschikt voor leerlingen vanaf de eerste klas om kennis te maken met een serie bekende en minder bekende klassieke mythen. En voor volwassenen die beseffen dat verhalen sommige dingen het beste kunnen verklaren.

De voorstelling kan, afhankelijk van uw wensen en mogelijkheden tussen de 45 en 65 minuten duren. Ik kan de voorstelling op elke plek spelen, ook in een klaslokaal. Heeft u belangstelling? Stuur mij vooral een mailtje, dan maken we afspraken over datum, tijd, plaats en kosten.

Verhalen in deze voorstelling zijn:

- Picus en Canens

- Echo en Narcissus

- Hyacinthus en Apollo

- Pluto en Proserpina

- Phaethon

- Callisto en Arcas

(Het is ook mogelijk de volgende verhalen op te nemen:

- Latona en de Lycische boeren

- Arachne)